top of page

Making Connections and Powering Communities

Встановлення зв’язків та забезпечення енергією Громади

TIU Canada is a Kyiv based Merchant Power Operating Company governed by Ukraine law. 

ТІУ Канадає Керуючою Компанією з продажу енергії, що розміщена в м.Києві, та діяльність якої регулюється законодавством України.

TIU Canada is 100% owned by Refraction Asset Management and Refraction 1 Fund in Canada. We are a Canadian based energy investment fund manager and family office.

ТІУ Канада на 100% належить компанії Рефракшн Ассет Менеджмент та Рефракшн 1 Фонду в Канаді. Ми є Канадським менеджером енергетичного інвестиційного фонду та родинним офісом.

Our family has developed, managed and built solar projects, power/pipeline projects and oil & gas projects for over 30 years. 

Наша родина розробляла, керувала та будувала сонячні проекті, енергетичні/трубопроводні проекти та проекти  в сфері нафти й газу на протязі більш ніж 30 років.

Vita Solar LLC was purchased off Helios Strategia LLC in a 100% cash transaction in an acquisition in February 2018. We started construction on Vita Solar 13.575 MW Solar Power Project in June 2018. 

ТОВ «Екотехнік Нікополь» було придбано в ТОВ «Еліос Стратегія» на 100% володіння через грошову транзакцію в лютому 2018р. Ми почали будівництво проекту Віта Солар Сонячна Станція 13,575 МВт в червні 2018 року.

Vita Solar is planned to be completed in February 2019. 

Віта Солар проект було завершено в лютому 2019 року.

We are proud to be a part of the Mykolayiv community and look forward to powering your community. 

Ми пишаємося бути частиною Миколаївської Громади та з нетерпінням очікуємо на забезпечення енергією Вашої Громади

bottom of page